S2N fire & rescue

S2N fire & rescue

S2N fire & rescue is specialist in het detacheren van brandweerspecialisten, rijksgediplomeerde brandwachten en Emergency Rescue Teams.

Hoofdkantoor
Driemanssteeweg 174
3084 CB Rotterdam
E: info@s2n.nl
W: www.s2n.nl

S2N draagt bij aan de veiligheid door het leveren van professioneel en ervaren brandweer personeel, met een belangrijke focus op hoog risico bedrijven (waaronder Brzo en Arie) en de overheidsbrandweer. Zij beschikt over een groot team brandweermensen die in vaste dienst zijn en een uitgebreide flexibele schil.

Diensten

  • Bedrijfsbrandweer
  • Brandwachten
  • Emergency Response Team
  • Nabluswerkzaamheden

Bedrijfsbrandweer

Wanneer een bedrijfsbrandweer of first responder organisatie niet op orde is of er tijdelijk sprake is van een capaciteitsprobleem kan het brandweerpersoneel van S2N ingezet worden. Zij zijn minimaal Manschap opgeleid en zijn werkzaam bij een brandweerkorps binnen een veiligheidsregio. De functies die voor kortere periode of lange tijd ingevuld kunnen worden zijn:

  • Manschap
  • Bevelvoerder
  • Gaspakdrager
  • Fire Technician
  • Chauffeur/Pompbediener
  • Assistent/Instructeur

Brandwachten

Als organisaties tijdelijk niet kunnen voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen dan kunnen zij een beroep doen op de brandweer professionals van S2N. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij storing/uitval van of onderhoud aan brandmeldinstallaties of sprinklerinstallaties of indien andere brandveiligheidsvoorzieningen niet functioneren of aanwezig zijn.

Emergency Response Teams

Bij risicovolle werkzaamheden kan een Emergency Response Team (ERT) ingezet worden. Bij werkzaamheden in besloten ruimte kunnen medewerkers onwel worden of gewond raken. De leden van het ERT, bestaande uit minimaal 3 personen, zijn voorbereid en uitgerust met de juiste middelen om de soms complexe reddingen uit te kunnen voeren.

Nabluswerkzaamheden

Het nablussen van een brand kan soms lange tijd in beslag nemen. Dit legt extra druk op de overheidsbrandweer, want zij hebben dan verminderde paraatheid aangezien zij niet elders ingezet kunnen worden. Wanneer een incident ‘brand meester’ is kunnen de nabluswerkzaamheden gestart worden. Indien het getroffen bedrijf hier zelf geen voorzieningen voor heeft, kunnen zij de hulp inschakelen van nubrandblussen.nl. Dit is een samenwerking tussen Falck, Kenbri Fire Fighting en S2N die samen zorgen voor het nablussen van het incident, de coördinatie van de brandweerinzet, het brandweerpersoneel en -materieel.

Sinds 2009 maakt S2N onderdeel uit van TSD Group.