FL beveiliging

FL beveiliging

FL beveiliging richt zich op het bewaken en beveiligen van gebouwen, terreinen en installaties en is gespecialiseerd in havenbeveiliging.

Hoofdkantoor
Molendijk 138D
3244 AN Nieuwe-Tonge

E: info@flbeveiliging.nl
W: www.flbeveiliging.nl

FL beveiliging ondersteunt haar klanten in het waarborgen van de veiligheid door de inzet van mobiele surveillance, objectbeveiliging en alarmopvolging.

Mobiele surveillance

De hightech surveillanceauto’s staan 24 uur per daar klaar om de continuïteit van bedrijven te borgen. De mobiele surveillance kan ingeschakeld worden bij schade, hinder, criminaliteit en overlast. De beveiligingsmedewerkers verzorgen preventieve controleronden, zowel voor de zakelijke als particuliere markt.

Objectbeveiliging

Bij objectbeveiliging zijn de beveiligingsmedewerkers op locatie aanwezig, zodat zij in geval van incidenten kunnen zorgen voor een snel en adequaat optreden. Op locatie kan de volgende dienstverlening aangeboden worden:

  • Portiers- en/of receptiediensten
  • Brand- en sluitrondes
  • Alarmopvolging
  • EHBO en BHV

Alarmopvolging

Wanneer er een alarm binnenkomt bij de alarmcentrale wordt direct een surveillant die op dat moment in de buurt is gewaarschuwd om bij het betreffende object een controle uit te voeren. Voor alarmeringen wordt samengewerkt met erkende installatiebedrijven en particuliere meldkamers (PAC), zodat een melding snel en adequaat afgehandeld kan worden door de beveiligingsmedewerkers.

Zorgbeveiliging

De zorgbeveiligers van FL beveiliging kennen de risico’s die zich voor kunnen doen in een zorginstelling waardoor personeel, cliënten en bezoekers in gevaar kunnen komen. In geval van calamiteiten handelen de zorgbeveiligers snel en adequaat zodat risico’s worden geminimaliseerd. Zij bieden vanuit onderstaande werkzaamheden ondersteuning aan de zorginstelling:

  • Portiers- en/of receptiediensten
  • Alarmopvolging
  • EHBO en BHV

Recreatiebeveiliging

Op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals in recreatiegebieden en -parken, zijn vaker ordeverstoringen en extra veiligheidsrisico’s. Bij ongeregeldheden of incidenten handelen de beveiligers adequaat en zorgen zij dat de situatie snel onder controle is. Zij beschikken tevens over BHV- en EHBO-diploma’s en zijn getraind in het bedienen van een AED waardoor zij ook eerste hulp kunnen verlenen.