All Prevent

All Prevent

All Prevent detacheert veiligheidskundigen in diverse branches.

Hoofdkantoor
Driemanssteeweg 174, eerste etage
3084 CB Rotterdam

E: info@allprevent.nl
W: www.allprevent.nl

All Prevent ondersteunt haar klanten bij veiligheidsvraagstukken. De medewerkers hebben kennis van de sectoren waar de klant actief is. Daarnaast verdiepen zij zich in het bedrijfsproces zodat zij het beste advies kunnen geven en de beste mensen voor de klus in kunnen zetten. De volgende diensten worden aangeboden:

 • Advies
 • Detachering
 • Gevaarlijke stoffen expertise
 • Trainingen

Advies

Veiligheid binnen bedrijven kan veelomvattend zijn, maar het is vaak niet mogelijk, of wenselijk, om alle expertise in huis te hebben. All Prevent biedt de mogelijkheid de juiste expertise voor korte of langere termijn in huis te halen. De experts bieden advies en ondersteuning bij:

 • Opstellen en toetsen RI&E
 • Implementeren van managementsystemen
 • Advies op het gebied van gevaarlijke stoffen
 • Verbeteren van de veiligheidscultuur

Detachering

All Prevent verhuurt middelbaar- en hoger veiligheidskundigen, specialisten gevaarlijke stoffen en register deskundig leidinggevende (R-DLP’er). Zij worden in onder andere de volgende sectoren ingezet:

 • Industrie
 • Petrochemie
 • Infra
 • Bouw
 • Food
 • Publieke sector (ziekenhuizen, overheden, provincies, gemeenten, scholen)

Gevaarlijke stoffen experts

Het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen brengen specifieke risico’s met zich mee. Om deze stoffen, die onmisbaar zijn in de Nederlandse economie, veilig te vervoeren en gebruiken moeten de risico’s beheerst worden. De specialisten van All Prevent hebben brede ervaring in verschillende sectoren en kunnen de klanten van passend advies voorzien. Sinds 2022 zijn de gevaarlijke stoffen experts ondergebracht bij Apply Opleidingen & Advies, tevens onderdeel van TSD Group.

Trainingen

Om veiligheid binnen een organisatie te borgen is goed getraind personeel van essentieel belang. All Prevent biedt de volgende trainingen om haar klanten hierin te ondersteunen:

 • BHV- en EHBO-trainingen
 • Scenario training (maatwerk o.b.v. de RI&E)
 • VCA

All Prevent maakt sinds 2014 onderdeel uit van TSD Group.