Alert

Alert

Alert is gespecialiseerd in het geven van veiligheidsadvies, detacheert veiligheidspersoneel en onderhoudt veiligheidsmiddelen.

Hoofdkantoor
Heemskesweg 4
9936 HG Delfzijl

E: info@wijzijnalert.nl
W: www.wijzijnalert.nl

Alert – Focus op veiligheid

Alert wil bijdragen aan een incidentvrije wereld. Zij focust zich op het leveren van een compleet veiligheidsconcept. Dit begint bij het inventariseren van veiligheidsrisico’s binnen organisaties en helpen incidenten te voorkomen. Daarnaast detacheert het bedrijf veiligheidsmedewerkers; van veiligheidskundigen (HVK, MVK en IVK) tot brandwachten, mangatwachten en rescue teams. Om bedrijven te ondersteunen levert en onderhoudt Alert een groot assortiment veiligheidsmiddelen en services. Het is ook mogelijk deze middelen aan te schaffen.

Veiligheidsadvies

De veiligheidsdeskundigen brengen de veiligheidsrisico’s van bedrijven in kaart middels het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). De experts denken hierbij praktisch mee met de klant, zodat het werkbaar blijft binnen de organisatie.

Detachering

Alert detacheert veiligheidspersoneel op verschillende niveaus:

  • Veiligheidskundigen: de Hoger- , Middelbaar- en Intergraal Veiligheidskundigen (HVK, MVK en IVK) zijn inzetbaar als ondersteuning of vervanging van medewerkers;
  • Brandwachten: industriële brandwachten voor de inzet bij brandgevaarlijke werkzaamheden en rijksgediplomeerde bradnwachten die ingezet worden binnen de repressieve dienst van een brandweerkorps;
  • Mangatwachten: houden toezicht bij werken in besloten ruimte of bij specifieke en afgebakende delen van installaties;
  • Rescueteams: zijn op afroep beschikbaar om gevaarlijke werkzaamheden op bedrijven te ondersteunen;
  • Gasmeten: stralings- en gasmeetdeskundigen verzorgen metingen op basis van ionische straling om te voorkomen dat gevaarlijke stoffen schade kunnen toebrengen.

Veiligheidsmiddelen en service

Alert onderhoudt en levert een groot assortiment veiligheidsmiddelen. Deze zijn zowel te huur als te koop. Het aanbod bestaat onder andere uit ademluchtapparatuur, gasdetectie, warmtebeeldcamera’s, veiligheidsverlichting en portofoons. De onderhoudsafdeling beschikt over eigen faciliteiten voor het keuren van o.a. ladders en trappen, ademluchtflessen en valbeveiliging, maar ook voor het controleren en onderhouden van o.a. EHBO-koffers, testen en reinigen van ademluchtmaskers en kalibreren van gasmeetapparatuur.