Rody Degeling

Rody Degeling

Rody Degeling

Rody Degeling is de eigenaar van TSD Group.

Rody bouwt als ondernemer al tientallen jaren aan zijn groep van veiligheidsbedrijven. Daarbij is hij nauw betrokken bij de bedrijven en de medewerkers. Hij haalt voldoening uit mensen enthousiasmeren en met elkaar in verbinding brengen. De bedrijven van TSD Group helpt hij verder ontwikkelen op het gebied van performance/kennis, procesoptimalisatie, (markt)ontwikkeling en hij is intensief betrokken bij het oplossen van knelpunten.

Rody gelooft in het bouwen op de lange termijn. Hij wil de bedrijven die de samenwerking met TSD Group zijn aangegaan de kans geven om een plek te krijgen en zich verder te ontwikkelen. Belangrijk is dat de bedrijven hun eigen identiteit behouden en decentraal worden aangestuurd. Dankzij het netwerk van bedrijven kunnen de ondernemers van elkaar leren en expertise delen. Samen creëren we een omgeving waar ondernemers zich veilig voelen en zaken met elkaar willen en kunnen delen.

Het team van TSD Group is al vele malen succesvol geweest bedrijven te helpen de volgende stap te maken. Er is veel kennis van de business en wij beschikken over een groot zakelijk netwerk. Dankzij de schaalgrootte van de groep kunnen (financiële) voordelen behaald worden, maar kan ook efficiënter worden gewerkt door het gebruik van centrale systemen, zoals boekings- en planningsystemen.

TSD Group stimuleert kennisdeling en het benutten van het gezamenlijke netwerk om zo met elkaar de volgende stap te zetten. Er wordt hard gewerkt om de doelen te bereiken, maar er wordt ook veel plezier gemaakt binnen de groep en tussen de bedrijven onderling.

De ambitie is om als groep verder te groeien. Dit wordt gerealiseerd door autonome groei vanuit de bedrijven die al onderdeel van TSD Group uitmaken, maar ook door te investeren in nieuwe bedrijven.

LinkedIn profiel Rody Degeling